З 22.03.2021 року на сайті розміщено Публічний договір.

Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання та оплата Послуг Оператора.

З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.